Itinerarios

Pintura galega

Foron universais sen renunciar a unha identidade galega:
"Nos sentíamos formando parte de un proceso evolutivo de Europa pero sintiendo que en Galicia, en su escondido genio nacionalestaban nuestras raíces más hondas" (Luis Seoane)

 

Con esta cita encabeza Carlos L. Bernárdez unha serie de lecturas sobre pintura galega, traballos que nalgún caso viran a luz en publicacións periódicas especializadas e que agora recolle Laiovento para poñer ao alcance do lector en galego: unha análise do xénero do retrato na primeira metade do século XX e unha serie de artigos sobreo chamado grupo d'Os Novos (Maside, Laxeiro, Souto, Colmeiro...).

Aproveitamos este foco sobre a historia da nosa pintura, para achegarvos un repaso bibliográfico sobre algunhas das figuras capitais da pintura galega da primeira metade do século XX