Koochaki, Nader

Soineko Paisaia

Edición numerada 270 copias
3 LP + fundas
12" Heavy Black / 180gr / 33rpm
Cartografía impresa nas fundas

Arquivo de investigación de Nader Koochaki organizado en 139 gravacións que compoñen máis de 11 horas. Xunto con outros contidos organizados nun estoxo, amosa 83 gravacións de rabaños de máis de cen cabezas de Guipúzkoa en tres LP. Aínda que son abundantes os estudos publicados arredor da práctica do pastoreo, os traballos que prestaron atención ao aspecto do son son escasos. Este traballo ofrece novos contidos para a disciplina antropolóxica, poñendo de manifesto os efectos que o pastoreo ten no tecido da paisaxe sonora. Na colisión entre a ductilidade do son e a rixidez estrutural da linguaxe orixínanse novos materiais para aprenhender a ecoloxía. Prestando atención a estos materiais pasamos das membranas da natureza ás humanas, sen poder cousificalas, nunn estado eternamente sublime.
  • Editorial: NADER KOOCHAKI |
  • Ano: 2016 |
  • Idioma: Varios idiomas |
  • Formato: 12" Heavy Black / 180gr / 33rpm. Edición numerada 270 copias