Pagán, Alberte | Joyce, James

Contos contados de Finnegan e H.C.E.

Traduçom de Alberte Pagán dos dous primeiros capítulos de Finnegans Wake ao galego.
Ediçom bilíngüe inglês-galego.
  • Editorial: Alberte Pagán |
  • Ano: 1996 |
  • Páxinas: 134 |
  • Idioma: Galego |
  • Tradución: Pagán, Alberte |